หมอแมว View my profile


ภาพจาก freeimage.com
 
1. พึงระลึกว่า การจะถ่ายรูปผู้ป่วยไม่ว่าเพื่อการใด "ต้อง"ขออนุญาตผู้ป่วยเสมอ

2. การขออนุญาต ควรแจ้งว่าเพื่อใช้ในการใด "เสมอ" โดยเหตุผลควรเป็นด้านวิชาการเท่านั้น ไม่ควรขอถ่ายเอาไปเก็บเฉยๆหรือเอาไปโชว์ลงSocial media

3. ทำเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถหาตัวอย่าง Model release ได้ตามเว็บภาพทั่วไป ควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร และเก็บข้อมูลว่าได้จากผู้ป่วยรายไหนHNอะไร เพื่อว่าในอนาคตเกิดจะนำไปใช้ตีพิมพ์ จะได้ขออนุญาตได้เป็นกิจลักษณะ

4. การขอถ่ายรูปควรทำอย่างระมัดระวัง พึงระลึกเสมอว่าผู้ป่วยมักจะเกรงใจ และบางรายมีความกังวลว่าหากปฏิเสธจะไม่ได้รับการดูแลที่ดี ขอถ่ายหลังจากสิ้นสุดการรักษาหรือแจ้งผู้ป่วยไว้เลยก็ได้ว่าถ้าไม่สะดวกใจสามารถปฏิเสธได้

5. อย่าเสียดาย โรคส่วนมากมีรูปในinternetแล้ว ... และถ้ามันrareมากจนไม่ได้เจอบ่อยๆ คุณก็แจ้งแบบขอร้องได้ ซึ่งคงไม่ได้มีโอกาสนั้นบ่อยๆ

6. การถ่ายไม่ควรexposeส่วนที่ไม่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง ไม่ควรถ่ายติดรอยสัก ใบหน้า แผลเป็น ยกเว้นจำเป็น

7. หากจะนำลงSocial media ควรลงในGroup ปิดเฉพาะวิชาชีพเพื่อการศึกษา และปิดบังส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเคสเช่นชื่อ นามสกุล HN โรงพยาบาล วันเดือนปีเกิด วันที่มาโรงพยาบาลแะถ่ายภาพไว้
... รวมเรื่องชื่อโรงพยาบาลด้วยแม้ว่าจะเป็นการโพสท์ในกลุ่มปิด (Line หรือ Facebook) เพราะว่ามีความเสี่ยงที่เพื่อนเราจะCaptureหรือ Saveภาพไปเผยแพร่ต่อ

8. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาพถ่ายผู้ป่วย อยู่ในสิทธิผู้ป่วยข้อ 7 พรบ.สุขภาพแห่งชาติ2550 มาตรา 7 และกฎหมายอาญามาตรา323

9. คำถามว่าแล้วทำไมเราเห็นคนอื่นทำได้ ... แล้วทำไมเราจะทำไม่ได้ ... อาจารย์บางท่าน หมอบางทาน ก็เผลอๆบ้าง เอาเป็นว่า at your own risk ครับ
 

Comment

Comment:

Tweet

Recommend